درباره دکتر اسماعیل زارع

دکتر اسماعیل زارع

جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

خدمات دکتر زارع

انجام رینوپلاستی اولیه، رینوپلاستی ثانویه

آندوسکوپی سینوس جهت پولیپ بینی و سینوزیت

سپتوپلاستی یا جراحی انحراف تیغه بینی

جراحی فارنگوپلاستی (خرخر)

جراحی لوزه، جراحی تیروئید، جراحی پاروتید

تمپانوپلاستی (بازسازی پرده صماخ)

تمپانوماستوئیدکتومی

گواهی های حضور در کارگاه های علمی